Обезпечени кредити

Даваме кредити, когато другите не могат.

Милиони хора и малки бизнеси нямат достъп до подходящо кредитиране. Вече имат.

  • Радикално опростен процес
  • Висок процент на одобрение
  • Регистрирани в БНБ¹
Кандидатствай Предимства
Сума
Срок
Брой вноски
48
Фиксирана лихва
15.99%
Вноска
€ 0.00
Общо
€ 0.00
ГПР
0.0%
Предимства

Предварителна сума

Документите за ипотека могат да бъдат скъпи. Затова ти даваме до €2,500 преди самата ипотека.

Бързо и лесно

Повечето кредитори са тромави. Ние разбираме спешните ти нужди и няма да те караме да чакаш.

Плати по-късно

Даваме ти възможност да плащаш 60 дни по-късно. Всеки месец. Напълно безплатно.

Лоялен клиент

Оценяваме редовното плащане. В замяна, връщаме 90% от платената лихва².

Безплатна застраховка

Всички Infinity клиенти получават безплатна застраховка. 50% отстъпка за Premium клиенти³.

Одобрение, въпреки

Кредитна история

Няма да ти откажем кредит, ако имаш лоша кредитна история⁴. Въпреки това, може да повлияе на условията.

Доходи

По закон, трябва да оценим кредитоспособността⁴ ти. Ще бъдем възможно най-гъвкави.

Възбрани

Кредитирането по време на изпълнителни дела и възбрани е нашата специалност.

Данъци за плащане

Много хора не могат да направят ипотека, защото първо трябва да си платят данъците. Да, имаме решение и за този проблем.

Artboard 1

Възраст 65+

Повечето кредитори не одобряват хора на възраст. Ние не сме сред тях и сме против дискриминацията.

Планове

Виж
Standard. Premium. Infinity. Standard. Premium. Infinity.

Вземи повече и плащай по-малко с нашите планове Premium и Infinity. Твоят план зависи от кредитния ти скоринг.

Standard


Как кредитираме
  • Лесно онлайн кандидатстване
  • Одобрение до часове, не дни
  • Гъвкави изисквания, лесно одобрение⁴
  • Допълнителен кредит при нужда
Кандидатствай

Infinity


Всичко от Premium, плюс
  • По-ниска лихва от Premium
  • Безплатна застраховка на обезпечението³
Кандидатствай

¹ Лено АД е финансова институция, регистрирана в БНБ(номер BGR00341). ² Приложимо само за бизнес клиенти и търговци, съгласно ТЗ, в съответствие с клаузите в договора за кредит. ³ Безплатна застраховка или отстъпка означава, че разликата в цената на полицата се заплаща от Лено АД от твое име. ⁴ Кредитната история и платежоспособността са част от оценката на кредитоспособността, която сме длъжни да направим съгласно ЗКНИП.

Лено ти дава кредити.