Защо все повече кредитни посредници си партнират с Лено?

Партньори
22 март 2021
Защо все повече кредитни посредници си партнират с Лено?

Кредитните посредници стават все по-важна част от кредитирането в България. Вижте например как застрахователните брокери изпреварват самите застрахователи когато става въпрос за точки на продажба (point of sales) и реално продават повече застраховки от самите застрахователи.    

Това се случва, защото крайният клиент предпочита възможността да сравни и избере най-подходящия продукт за него, без да посещава 10 застрахователя, доверявайки се на кварталния брокер.    

В Лено вярваме, че се очаква подобна тенденция в посредничеството на кредити, поради което създадохме уникална партньорска програма за кредитни посредници.

Услуги, които ще може да предлагате 🤔


Лено е не само кредитор (Лено АД), който кредитира когато банките не могат, но и кредитен посредник и застрахователен брокер (Лено Инс ЕООД), а отскоро и активен купувач на имоти (iBuyer – от „instant buyer“ или на български „моментален купувач“).    

Нека разгледаме кога всяка услуга може да е полезна за вас като партньор на Лено.

1. Корпоративно кредитиране


Имате клиент, който има нужда от над €200,000, но за съжаление банките му отказват кредит (или няма време да чака техния отговор), въпреки че разполага с подходящо обезпечение. Корпоративният кредит на Лено АД, с лихва от 6.96% на година, може би е най-подходящият небанков продукт в тази ситуация.

2. Бизнес кредитиране


На всички останали бизнес клиенти, които имат нужда от €4,000 до €200,000, предоставяме гъвкаво бизнес кредитиране срещу обезпечение на недвижим имот, независимо дали имат бизнес история, обороти и приключени финансови отчети.

3. Ипотечно кредитиране

 
4. Лизинг
 

5. Застраховки
 

Всички ползваме застрахователни продукти, независимо дали само задължителните по закон, или и допълнителни. Лено Инс ЕООД е регистриран в КФН застрахователен брокер, които работи с почти всички застрахователни компании в България. Ще можем да предложим на вашите клиенти разнообразни застрахователни продукти като: гражданска отговорност, автокаско, имущество, професионална отговорност, живот и други. Разбира се, това са по-скоро второстепенни продукти, които допълват кредитирането и лизинга.

Регулация 🤔


Самото кредитно посредничество, що се отнася за кредити за недвижими имоти на потребители (т.е. ипотечни и жилищни кредити, отпуснати на физически лица), е регулирана дейност от 2016 година и подлежи на регистрация в БНБ. За бизнес кредити обаче или за потребителски (без или с различно от недвижим имот обезпечение) – кредитните посредници не подлежат на регистрация.

Регистрация в БНБ 🏦


Както знаете с приемането на Закона за кредитите за недвижими имоти на потребители (ЗКНИП) на 29 юли 2016 г., попадащите под този закон кредитни посредници следва да се регистрират в БНБ като бъдат вписани в регистъра по чл. 51 от ЗКНИП.

1. Кои кредитни посредници следва да се регистрират? 


Съгласно допълнителните разпоредби на ЗКНИП, „кредитен посредник” е лице, което не действа като кредитор или нотариус, свързва пряко или непряко потребител с кредитор или кредитен посредник, и при извършване на своята търговска дейност срещу заплащане в парична или в друга форма, извършва поне една от следните дейности: представя или предлага на потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или съдейства на потребители, като извършва друг вид подготвителни или преддоговорни действия по договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП; или сключва с потребители договори за кредит по смисъла на чл. 1, ал. 2 от ЗКНИП от името на кредитора.

2. Какви документи са необходими за регистрация?


Необходимите документи за вписване и заличаване от регистъра са определени в Наредба № 19 на БНБ за кредитните посредници. Всички бланки по наредбата са публикувани на сайта на БНБ

3. Има ли такса вписване в регистъра на БНБ?


Да. Описана в чл. 8 на Наредба 19 на БНБ и е в размер на 3,000 лв.    

Ако имате въпроси по регистрацията, или не сте сигурни дали трябва да се регистрирате в БНБ, заявете партньорство с Лено и ще ви консултираме безплатно.  

Какво представлява партньорството с Лено? 🧐


Като кредитен посредник, партньорството с Лено може да ви донесе много предимства. Освен че ще можете да предлагате кредитиране от Лено на вашите клиенти (и да получавате възнаграждение за това), ще ви предоставим и следните рекламни активи:

  • Уникален referral link към сайта на Лено (www.leno.com/your-name). Споделяйте този линк и регистрираните от него клиенти ще се смятат за ваши.

  • Уиджети (widgets) Leno Certified Partner, които може да поставите на вашия уебсайт или нюзлетър. Ако нямате уебсайт, ние можем да ви направим.
  • Банери (banners) във всички видове размери, които се съчетават идеално с вашия referral link.
  • PDF презентации.  

Можете да станете Leno Certified Partner бързо и лесно. Научете повече.

Кои сме ние 🚀


В Лено вярваме, че финансовата система трябва да работи еднакво за всеки. Затова създаваме финансови решения за хората и бизнесите, които нямат достъп до банково кредитиране.

  • 75,000+ обработени заявки за кредит
  • 33,500,000+ лева, предоставени на клиенти
  • 7+ години опит в кредитирането  

Мисията ни е да помагаме в трудни ситуации, в които бързият кредит е недостатъчен. Кредитираме физически лица и фирми, срещу обезпечение недвижим имот, независимо от кредитна история, задължения и всички други причини, поради които останалите кредитори отказват. За да осигурим достъп до кредитиране за всеки.

Защо брокерите на имоти си партнират с Лено?

Защо брокерите на имоти си партнират с Лено?

Като брокер на недвижими имоти, партньорството с Лено АД може да ви донесе конкурентно предимство. Процесът е бърз и лесен и обикновено отнема 24 часа.

Партньори 16 март 2021
Защо счетоводителите си партнират с Лено?

Защо счетоводителите си партнират с Лено?

Предприемачите разчитат все повече на своя счетоводител и това е нормално. Понякога се налага счетоводните къщи да препоръчват адвокати, нотариуси, банки и други.

Партньори 1 февруари 2021
от €0.00 / м.
5