Кандидатстваш за

Head of Sales

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)