Кандидатстваш за

Sales & Relationship Manager

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)