Кандидатстваш за

Product Owner (Insurance)

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)