Кандидатстваш за

Account Manager

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)