Кандидатстваш за

Chief Operating Officer

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)