Кандидатстваш за

Sales Expert

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)