Кандидатстваш за

Marketing Director

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)