Кандидатстваш за

Product Owner (Payments & Cards)

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)