Кандидатстваш за

Product Owner (Payments)

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)