Какво да обмислите преди да сключите застраховка живот

Застраховки
23 май 2019
Какво да обмислите преди да сключите застраховка живот

Има някои други предимства, на застраховките живот, с които повечето хора не са наясно, като например: данъчното облекчение, държавна гаранция, спестовен характер и допълнителна доходност.  

1. От къде да започнете?  

Застраховката живот е дългосрочна инвестиция и като такава е по-изгодна, когато се сключва за по-дълъг период от време. Затова е добре да обмислите някои основни финансови аспекти на този продукт. Какво искате да постигнете? Само себе си ли искате да застраховате или и друг член на семейството? Каква премия ще можете да внасяте и за какъв период от време? Дали искате просто да защитите семейството си при настъпването на злополука или болест или бихте искали освен това да си осигурите и допълнителен доход? В зависимост от отговорите на въпросите, ще можете да се ориентирате при изборът на подходящата полица за вас. Препоръчително е да работите със застрахователен брокер, който да ви ви намери различни оферти и да ви помогне с взимането на правилното решение.  

2. Данъчно облекчение и държавна гаранция  

Съгласно закона, вноските по полицата живот намаляват годишната данъчна основа с до 10%. Също така наследниците по застраховката не дължат данък наследство. Друго предимство на застраховката живот е, че спестените средства по тази полица са гарантирани от държавата чрез Обезпечителен фонд не могат да бъдат запорирани. А самата застраховка е валидна на територията на България и на целия Европейски съюз.  

3. Спестовен характер и допълнителна доходност  

Най-популярни са спестовните застраховки живот, които ви позволяват да подсигурите вашите старини или бъдещето на децата ви. Спестовната застраховка ви позволява да получите допълнителна пенсия, да платите образованието на децата си, както и да направите плащане за жилище или автомобил. Също така, при този вид полица на датата на падеж вие получавате цялата внесена сума от вас плюс натрупаната през годините доходност. А при настъпване на застрахователно събитие, това ваше право не се нарушава.

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

В Лено вярваме, че се очаква значителен ръст в посредничеството на кредити, поради което създадохме уникална партньорска програма за кредитни посредници.

Партньори 22 март 2021
Как Лено прави кредитирането възможно?

Как Лено прави кредитирането възможно?

Компанията с японски инвеститори предоставя обезпечени кредити на физически лица и корпоративни клиенти.

Кредити 21 март 2021
от €0.00 / м.
5