Какво представляват дивидентите?

Пари
2 юли 2019
Какво представляват дивидентите?

Инвеститорите в акции печелят от две неща: от дивиденти и от повишаване на цените на акциите. Когато компанията връща част от печалбите си към своите акционери, то тя го прави чрез дивиденти, които обикновено се изплащат на тримесечие. Изплащането на дивиденти, обаче не е задължително. Бързо развиващите се компании или стартъпите може да решат да инвестират печалбата обратно в компанията, вместо да разпределят дивиденти.  

1. Как се изплащат дивиденти?  

За да може една компания да изплати дивиденти, тя трябва да получи разрешение от Съвета на директорите. А кога точно ще се раздават самите дивиденти се определя от мениджмънта на компанията. Когато дойде време да се разпределят дивиденти, то всеки акционер има право на 1 дивидент за всяка акция, която притежава. Инвеститорите обикновено държат своите акции в сметките си при посредници, които получават дивидентите за тяхна сметка.  

2. Кои компании изплащат дивиденти?  

Жизненият цикъл на компаниите, обикновено, оказва голямо влияние при разпределянето на дивидентите. По-младите компании, които все още са в процес на растеж могат да решат вместо да разпределят дивиденти, например: да инвестират в наемането на повече персонал. Докато големите компании, които са минали вече през периода си на растеж, е по-вероятно да „възнаградят“ своите акционери с дивиденти. Въпреки това, наличието на приходи и зрелостта на компанията не гарантират непременно разпределянето на дивиденти. Вместо това, например, Съветът на директорите може да реши да погаси задълженията на дружеството към кредиторите.  

3. Как влияят дивидентите на цените на акциите?  

Дивидентите изпращат важни сигнали на пазара за това колко добре се справя дадена компания. Това означава, че разпределянето на дивиденти може да окаже влияние на цената на дадена акция. Когато една компания обяви, че ще разпределя дивиденти за пръв път или ще увеличи разпределяната сума спрямо предходния период - то това може да направи акциите й по-привлекателни за инвеститорите, което да увеличи цената им. Ако пък същата компания обяви, че ще разпределя дивиденти в по-малък размер от предходния период – то това определено може да се отрази негативно на акциите й.  

4. Защо компаниите плащат дивиденти?  

За да може една компания да разпредели дивиденти, тя трябва да има печалба. Всяка компания трябва да вземе решение какво да прави с тази печалбата– да плати дивиденти, да погаси задълженията си или да инвестира в растежа си. Дивидентите са добра опция за една компания, ако според мениджмънта това е в най-добрия интерес на акционерите. Но това не винаги е най-доброто решение. Ако дадена компания има много задължения, но вместо да ги погаси реши да изплати дивиденти, то това може да причини затруднения за нормалното й функциониране, което да се отрази негативно на цената на акциите. От друга страна, не е необходимо да се разпределят дивиденти, за да расте цената на акциите. Но една от причините цените да растат е очакването за бъдещи приходи, които да се превърнат в дивиденти. Затова, понякога дадена компания може да реши да инвестира в добра бизнес възможност, вместо да разпредели дивиденти.

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

В Лено вярваме, че се очаква значителен ръст в посредничеството на кредити, поради което създадохме уникална партньорска програма за кредитни посредници.

Партньори 22 март 2021
Как Лено прави кредитирането възможно?

Как Лено прави кредитирането възможно?

Компанията с японски инвеститори предоставя обезпечени кредити на физически лица и корпоративни клиенти.

Кредити 21 март 2021
от €0.00 / м.
5