Какво представлява пазарът на акции?

Инвестиции
1 юли 2019
Какво представлява пазарът на акции?

В днешно време инвестирането в акции е един от най-ефективните начини да натрупате капитал, да изградите богатство и да си докарвате пасивни доходи. Преди да започнете, обаче, трябва да сте наясно с това как точно работи пазарът на акции.  

1. Въведение  

Акциите на публично търгуваните компании могат да се купуват и продават на пазара на акции. Те представляват нещо като аукциони, където потенциалните купувачи обявяват „цена купува“, а продавачите – „цена продава“. Разликата между цените купува и продава се нарича „спред“. Спредът е комисионата, която посредникът, свързващ купувача и продавача, получава за услугата.  

2. Основни функции на пазара на акции  

Пазарът на акции предлага достъп до акциите на публично търгувани компании. Това е мястото, на което се срещат купувачи и продавачи. Пазарът на акциите, обаче е много комплексен и строго регулиран, а цените на самите акции се променят динамично.  

Основните функции на пазара на акциите за 3: купуване, продаване и издаване на нови акции. Всеки път, когато една акция бъде купена, някой трябва да я е продал. В този смисъл купуването и продаването са различните страни на една и съща транзакция. А когато една компания иска да привлече допълнително средства, тя може да издаде нови акции, които да се продават на пазара на акции. Това може да се случи чрез първично публично предлагане, ако компанията не е издавала до сега акции на пазара, или вторично публично предлагане.  

Акциите, обаче, не са единственото нещо, което се търгува на пазара на акции. Други видове ценни книжа като борсово търгувани и взаимни фондове също могат да се купуват или продават на пазара на акции.  

3. Какви са рисковете?  

Както могат да се качат цените, така могат и да падат. А понякога движението нагоре или надолу може да бъде доста драстично. А дори е възможен и сценарият, където цената на акцията да падне до нулата и вие да загубите всички инвестирани средства. Затова преди да инвестирате на финансовите пазари трябва да имате добре обмислена стратегия и да сте наясно с рисковете, които поемате. Този материал не съдържа инвестиционни съвети или препоръки, а е създаден с чисто информационна цел.    

4. Кои са участниците на пазара на акции?  

Ето кои са основните участници на пазара на акции:

  • Непрофесионалните инвеститори – те могат да купуват или продават акции през своята брокерска сметка
  • Брокери – това са борсови посредници, които са минали през специално обучение и са издържали изпит, за да се лицензират. Брокерите работят за инвестиционни посредници и сключват сделките от името на клиентите им, като за това посредниците обикновено взимат комисиона
  • Портфолио мениджъри – управляват големи фондове като например взаимни, пенсионни или други и обикновено купуват или продават големи количества акции
  • Инвестиционни банкери –помагат на компаниите, да пласират акции на фондовите борси

5. Примери за пазари на акции  

Двата най-големи пазара на акции спрямо стойността на пазарната им капитализация се намират в Щатите. Това са The New York Stock Exchange и NASDAQ. Други по-известни пазари на акции включват: Euronext, Bombay Stock Exchange, TMX Group, Deutsche Boerse, Shenzhen Stock Exchange и Shanghai Stock Exchange. Компаниите от определен географски регион обикновено търгуват своите акции на местната борса. Но всички тези регионални борси са достъпни за трейдърите от цял свят. Имайте предвид също, че понякога акциите на дадена компания могат да се търгуват на повече от една борса.

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

В Лено вярваме, че се очаква значителен ръст в посредничеството на кредити, поради което създадохме уникална партньорска програма за кредитни посредници.

Партньори 22 март 2021
Как Лено прави кредитирането възможно?

Как Лено прави кредитирането възможно?

Компанията с японски инвеститори предоставя обезпечени кредити на физически лица и корпоративни клиенти.

Кредити 21 март 2021
от €0.00 / м.
5