За нас

Създаваме новата необанка на Европа¹.

Мисията ни е да заменим остарялата ти банка, чрез постоянни иновации в различни финансови услуги.

  • В България от 1999²
  • Японски инвеститори
  • Регулирани от БНБ и КФН³
Кариери Помощ
Лено

Опит

Лено предоставя финансови услуги повече от 20 години.

Регулации

Като финансов холдинг, ние сме строго регулирани.

Развитие

Подкрепени от японски инвеститори, растем по-бързо от всякога.

Офиси

Лено е в Лондон, Мадрид, Вилнюс, София, Пловдив и още.

Екип

Повече от 50 професионалисти създават Лено всеки ден и нощ.

THE ONE

Свали Leno.

Създаваме следващата необанка¹ на Европа, която ще промени редица финансови услуги.

  • Кредити
  • Инвестиции
  • Застраховки
  • Карти
  • Разплащания

Лено в медиите.

¹ Нито Лено АД, нито някоя от дъщерните компании на Лено АД, е банка. ² Лено Маркетс ЕАД, дъщерно дружество на Лено АД, е основано през 1998 и обслужва клиенти от 1999. ³ Лено АД е финансова институция, регистрирана в БНБ (номер BGR00341). Лено Маркетс ЕАД е инвестиционен посредник, лицензиран от КФН (лиценз номер РГ-03-188). Ленно Инс ЕООД е застрахователен брокер, вписан в Комисията за финансов надзор (номер 211-ЗБ).

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.