Кандидатстваш за

Senior Account Manager (Online Trading)

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)