Кандидатстваш за

Quality Assurance

CV
Мотивационно писмо (Препоръчително)