5 тайни за успешно инвестиране

Инвестиции
30 април 2019
5 тайни за успешно инвестиране

Преди да започнете да инвестирате е добре да определите финансовите си цели и толерантността си към риск. Но независимо дали искате да натрупате капитал бързо или да си подсигурите средства за пенсионна възраст, следването на тези пет правила ще ви помогне да изградите успешно портфолио и да постигнете финансовите си цели.  

1. Диверсифицирайте портфолиото си  

Когато става въпрос за инвестиране диверсификацията е правило номер едно. Идеята е да създадете портфолио, което да включва по-често срещаните инвестиции като акции, облигации и стоки, както и алтернативни инвестиции като недвижимо имущество, изкуство и дори криптовалути. По този начин като съчетаете различен клас активи с различен риск можете да подобрите съотношението между риск и възвращаемост на цялото си портфолио.  

2. Правилото на 20%  

Правилото на 20% е разработено от Главният инвестиционен директор на Yale Endowment преди повече от десетилетие. Днес много инвеститори и инвестиционни компании по цял свят, включително и Blackstone използват това правило. То гласи, че за разлика от традиционното портфолио, което съдържа микс от акции и облигации , портфолио съдържащо 20% алтернативни инвестиции не само може да увеличи възвръщаемостта, но в същото време може да намали риска на портфолиото благодарение на ниската корелация, която алтернативните инвестиции имат с традиционните.  

3. Инвестирайте дългосрочно  

Дългосрочните инвестиции обикновено предлагат по-висока възвръщаемост, подобно на инвестициите с висок риск. Причината за това е, че ликвидността си има цена. Ликвидността представлява възможността даден актив или ценна книга да бъде купен или продаден на пазара в кратък срок от време, без това да афектира цената му. Тоест когато изберете дългосрочна инвестиция, вие спестявате от цената за ликвидност.  

4. Следвайте плана си  

Направете подробен план, който да следвате. Първо определете колко от средствата си искате да вложите в дългосрочни и колко в краткосрочни инвестиции. После помислете за съотношението на вашето портфолио. Проучете пазара и различните възможности за инвестиции. Не забравяйте алтернативните инвестиции, които не само, че диверсифицират вашето портфолио, за да ограничите ефекта на пазарната волатилност, но и повишават потенциалната възвръщаемост на вашия портфейл.    

5. Адаптирайте се към промените на пазара  

Да кажем, че вашето портфолио се състои от 80% акции и 20% облигации. Това разпределение на активите се прави на база на вашия план, финансовите ви цели и рискът, който можете да поемете. Ако, например, пазарът показва признаци на регресия и акциите масово започват да падат, можете да промените стратегията си и да намалите процента акции, които притежавате за сметка на облигациите. Това в никакъв случай не означава, че не следвате плана си, а напротив – показва, че сте подготвени, за да отговорите на промените на пазара.  

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

Защо да станеш кредитен посредник на Лено?

В Лено вярваме, че се очаква значителен ръст в посредничеството на кредити, поради което създадохме уникална партньорска програма за кредитни посредници.

Партньори 22 март 2021
Как Лено прави кредитирането възможно?

Как Лено прави кредитирането възможно?

Компанията с японски инвеститори предоставя обезпечени кредити на физически лица и корпоративни клиенти.

Кредити 21 март 2021
от €0.00 / м.
5