Историята със свинефермата

Кредити
20 декември 2023
Историята със свинефермата

В последните дни „Лено“ АД бе целенасочено атакувано чрез серия медийни публикации. Почти всичко в тях е лъжа, частична неистина или подвеждаща информация.    

Предоставените от нас факти, подкрепени с документи, не бяха взети предвид в публикациите в своята цялост. Тук може да се запознаете с официалния ни отговор, както и всички документи, подкрепящи истината.    

„Лено“ АД ще търси своите права срещу всички физически и юридически лица, които, разпространявайки невярна информация, уронват престижа на финансовата институция и членове на ръководството ѝ.

Бърза промяна, велики концерти: историята на Антоанета с Лено

Бърза промяна, велики концерти: историята на Антоанета с Лено

"Останах изумена, че ме одобриха за 1 час, съдействаха ми, когато ми се налагаше и нито за момент не ми се наложи да губя време в събиране на непотребни документи.“

Кредити 30 ноември 2023
Лихва, която се връща

Лихва, която се връща

Румяна получи обратно 11,500 лева, след като изплати кредита си от Лено редовно.

Кредити 31 октомври 2023