Централен кредитен регистър

Кредити
19 март 2019
Централен кредитен регистър

1. Какво представлява Централен кредитен регистър (ЦКР)?  

Малко кредитополучатели са наясно, че съществува информационна система, която съхранява база данни за размера на теглените от тях заеми. Това е Централен кредитен регистър. ЦКР се поддържа от Българска народна банка (БНБ) и представлява кредитно досие на физически и юридически лица към различни кредитори като банки, финансови институции, платежни институции и дружества за електронни пари на територията на страната. В него може да се намери информация за текущи кредити, както и история на вече погасени такива за срок 5 години назад.  

2. Как мога да получа информация за кредитното си досие и как кредиторите получават тази информация?  

Всяко лице може да поиска справка от БНБ и да получи много подробна информация по кредитори и дължими суми, а всеки кредитор има право да получи съкратена справка от ЦКР с обща информация за кредитната задлъжнялост, редовни, просрочени кредити и др. Онлайн достъп до ЦКР имат банките, финансовите институции, платежните институции и дружествата за електронни пари, във връзка с оценката на кредитната задлъжнялост на техните клиенти. Информацията в ЦКР се формира на база регулярните справки, които кредиторите са длъжни да подават за своите клиенти. Тези справки включват текущото състояние на индивидуалните кредити, просрочия, погасени кредити, новоразрешени кредити, натрупани задължения и др.  

3. Как кредиторите анализират информацията от ЦКР?  

Чрез информацията от ЦКР, кредиторите оценят кредитоспособността на своите клиенти. Практиката на българските кредитори е да отказват кредити на лица с кредитна задлъжнялост, особено ако кредитите не са обслужвани редовно. Ако сте били нередовен платец, за вас ще бъде изключително трудно да получите банков кредит през следващите 5 години, дори да заплатите задълженията си поради „лоша кредитна история“.  

4. Как ние можем да ви помогнем?  

За разлика от повечето кредитори, Ленно може да ви отпусне кредит, дори при наличие на кредитна задлъжнялост, независимо дали кредитите ви са редовни или в просрочие и въпреки „лоша кредитна история“. Ако имате кредити, чиито условия не ви харесват, можем да помогнем с рефинансиране и със заличаване на предходни ипотеки. Така получавате нужното финансиране, спирате начисляването на неустойки за забава и изчиствате нередовните си кредити. Тази информацията се отразява в ЦКР и подобрява възможността за получаването на кредити в бъдеще.  

Как Лено прави кредитирането възможно?

Как Лено прави кредитирането възможно?

Компанията с японски инвеститори предоставя обезпечени кредити на физически лица и корпоративни клиенти.

Кредити 21 март 2021
Лено АД пуска нов кредитен продукт за корпоративни клиенти

Лено АД пуска нов кредитен продукт за корпоративни клиенти

Чрез новият кредитен продукт на Лено, корпоративни клиенти могат да получат до 2.5 млн. евро.

Кредити 15 февруари 2021
от €0.00 / м.
5